Entree

Hulp en advies bij de uitvaart op basis van vrijwilligheid onderlinge solidariteit en/of nabuurschap

Entree

Hulp en advies bij de uitvaart op basis van vrijwilligheid onderlinge solidariteit en/of nabuurschap

Entree - copy

Hulp en advies bij de uitvaart op basis van vrijwilligheid onderlinge solidariteit en/of nabuurschap

Entree - copy

Hulp en advies bij de uitvaart op basis van vrijwilligheid onderlinge solidariteit en/of nabuurschap

Entree - copy

Hulp en advies bij de uitvaart op basis van vrijwilligheid onderlinge solidariteit en/of nabuurschap

Entreegeld

Het entreegeld voor nieuwe leden is afhankelijk van de leeftijd op het moment van aanmelding: 

Van 18 tot en met 21 jaar €  00,00
Van 22 tot en met 24 jaar €  35,00
Van 25 tot en met 29 jaar €  45,00
Van 30 tot en met 34 jaar €  70,00
Van 35 tot en met 39 jaar € 135,00
Van 40 tot en met 44 jaar € 205,00
Van 45 tot en met 49 jaar € 270,00
Van 50 tot en met 54 jaar € 360,00
Van 55 tot en met 59 jaar € 450,00
Van 60 tot en met 64 jaar € 540,00 
Van 65 tot en met 69 jaar€ 630,00 
Van 70 tot en met 74 jaar€ 720,00

Tarieven 2024

U vindt hier de tarieven voor de aan het uitvaartcentrum gerelateerde kosten.  Niet genoemd worden eventuele kosten van aankoop graf of kosten crematorium, kist, rouwkaarten en eventuele horecakosten. 

U dient rekening te houden met extra kosten van ongeveer € 6500,00.

Op de tarieven wordt een korting van € 2.100,00 voor leden verleend als de uitvaart door De Laatste Eer wordt verzorgd. Mocht de uitvaart niet door De Laatste Eer worden verzorgd, dan geldt een vergoeding van € 900,00 voor leden.

Onderstaand kunt u het rekenformulier invullen om een indicatie van de kosten te krijgen.

Dit is een indicatie van de werkelijk te berekenen kosten voor gekozen onderdelen en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Contributie

De inning geschiedt eenmaal per jaar via automatische incasso in de maand juni.
Contributie per jaar:
22 jaar en ouder € 30,00 per persoon
18 t/m 21 jaar € 23,00 per persoon

Om DLE Dinxperlo te machtigen voor een automatische incasso vragen wij u onderstaand formulier in te vullen en te retourneren per mail of per post.

> Automatische incasso DLE Dinxperlo

Aanmelden

Ieder lidmaatschap is persoonsgebonden en staat op naam.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid via een betalende ouder. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar ontvangen de ouders een brief en kan het lidmaatschap worden voortgezet door onderstaand  aanmeldformulier in te vullen.

De leeftijdsgrens om lid te worden van de vereniging is 75 jaar.

Om u aan te melden vragen wij u onderstaand formulier in te vullen.

> Aanmeldformulier DLE Dinxperlo

Om een geboorte door te geven vragen wij u onderstaand formulier in te vullen en te retourneren per mail of per post.

> Geboorteformulier DLE Dinxperlo

Wijziging

Wijziging in gezinssamenstelling zoals geboorte of verhuizing, maar ook
verandering van uw bankrekeningnummer verzoeken we u vriendelijk
door te geven aan de ledenadministratie:
De ledenadministratie is tevens bereikbaar voor overige vragen.

Om een geboorte door te geven vragen wij u onderstaand formulier in te vullen en te retourneren per mail of per post.

> Geboorteformulier DLE Dinxperlo

Verhuizing

Bij verhuizing buiten het werkgebied van D.L.E. is behoud van lidmaatschap mogelijk, wel dient u rekening te houden met variabele kosten.

Om een verhuizing door te geven vragen wij u onderstaand formulier in te vullen en te retourneren per mail of per post.

> Verhuisformulier DLE Dinxperlo

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december, schriftelijk bij de penningmeester/ledenadministratie te worden gedaan of per e-mail naar info@dledinxperlo.nl